Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie

im. prof. Stanisława Bąka

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki wyborów do MRGG

Email Drukuj PDF

W dniu 27 października 2014 r. odbyły się wybory do MRGG II kadencji. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Pani Joanna Nieradka - opiekun SU ZSO w Grębowie oraz przedstawiciele uczniów: Dawid Baltyzar, Dawid Panek z klasy I b LO oraz Dominika Lisikiewicz z klasy II LO.

W obwodzie głosowania nr 1 w Grębowie obejmującym okręgi wyborcze nr 1, 2, 3, 4, 7, 8 wyborów nie przeprowadzono w okręgach wyborczych nr 2, 4, 7 ponieważ, liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu.

w związku z tym do Młodzieżowej Rady Gminy wybrano następujące osoby:

Okręg wyborczy nr 2 Grębów - Zapolednik

1. Gugała Robert

Okręg wyborczy nr 4 Zabrnie i Poręby Furmańskie

1. Dul Jakub

2. Wilk Paulina

Okręg wyborczy nr 7 Krawce

1. Saja Dominika

W okręgu wyborczym nr 1 Grębów głosowanie przeprowadzono. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła 256. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 85. Na radnych zostali wybrani:

1.Biała Karolina 40 głosów

2. Duma Damian 36 głosów

3. Weiss Adrian 36 głosów

4. Rębisz Angelika 31 głosów.

Okręg wyborczy nr 3 Jamnica

Wybory przeprowadzono. Liczba uprawnionych do głosowania 55. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 21. Na radną wybrano:

Kułaga Klaudia 13 głosów.

Okręg wyborczy nr 8 Wydrza

Wybory przeprowadzono. Liczba uprawnionych do głosowania 95. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 27. Na radnych wybrano:

1. Salamon Klaudia 16 głosów.

2. Kierski Paweł 11 głosów.

Wszystkim radnym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 

ZAPRASZAMY NA WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY GRĘBÓW

Email Drukuj PDF

Dnia 27 października 2014r w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Głos można oddać w lokalu wyborczym w bibliotece szkolnej w godzinach 9:00-18:00.

Głosowanie w trzech okręgach wyborczych.
I. Okręg wyborczy Grębów, można głosować  maksymalnie na 4 kandydatów ( głosują osoby zamieszkujące teren Grębowa).
II. Okręg wyborczy Jamnica, można głosować na jednego kandydata  ( głosują osoby zamieszkujące Jamnicę).
III. Okręg wyborczy Wydrza, można głosować na dwóch kandydatów ( głosują osoby zamieszkujące Wydrzę).
W okręgu wyborczym Zabrnie zgłosiło się dwóch kandydatów do MRG, w tej miejscowości  liczba  przysługujących mandatów wynosi dwa, dlatego głosowanie się nie odbędzie.
W okręgu wyborczym Krawce zgłosił się jeden kandydat do MRG, w tej miejscowości liczba przysługujących mandatów wynosi jeden, dlatego głosowanie się nie odbędzie.

 

GŁOSOWAĆ MOGĄ UCZNIOWIE GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ INNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.

 

Komisja wyborcza

 

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Email Drukuj PDF

Dnia 23 października, odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej Szkoły Filialnej w Zapoledniku.

Ta symboliczna chwila, przyjęcia w poczet uczniów na zawsze zostanie w pamięci pierwszaków oraz ich rodziców. Uroczystość rozpoczęła pani kierownik Aleksandra Dul, która powitała wszystkich zebranych oraz podkreśliła, że jest to dzień szczególny dla całej społeczności szkolnej. Życzyła uczniom rozpoczynającym przygodę z nauką, sukcesów i radości w zdobywaniu wiedzy.

Następnie odbył się program artystyczny przygotowany przez: uczniów klasy I a, I b, I c pod kierunkiem wychowawczyń: pani Anny Rędzi, pani Aleksandry Dul i pani Urszuli Janeczko. Pierwszaki wykazały się umiejętnościami recytacji wierszy i śpiewu piosenek. Repertuar tematycznie związany był z obowiązkami ucznia, zabawą, humorem szkolnym, patriotyzmem. Podczas występów pojawiały się postacie wróżek i duszków, które „pomagały maluchom”.

Po występach, w niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszaczki uroczyście ślubowały:

być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, być dobrym uczniem oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

W końcu nadszedł najważniejszy punkt uroczystego spotkania. Uroczyście ubrani pierwszoklasiści, dumnie i odważnie podchodzili do pani dyrektor Krystyny Chmury, która olbrzymim ołówkiem pasowała ich na uczniów Szkoły Filialnej w Zapoledniku. Od tego momentu stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły.

Po ceremonii pasowania, obecny na uroczystości ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej udzielił uczniom błogosławieństwa. Głos zabrał również pan wójt Kazimierz Skóra, który gratulował dzieciom, stania się uczniami i życzył im samych sukcesów w długiej karierze szkolnej. Najmilszą chwilą dla dzieci, było jednak wręczanie prezentów przygotowanych przez uczniów klas drugich, słodyczy przez rodziców oraz pamiątkowych dyplomów i książek zakupionych przez Radę Rodziców. Po zakończonej akademii, w swoich klasach, na dzieci czekał jeszcze słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

Prosimy o pomoc!

Email Drukuj PDF

Szanowni uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZSO w Grębowie,

zwracam się do Was w imieniu małego Kacperka Serafina z ogromną prośbą o wsparcie rehabilitacji i leczenia.

Historia Kacperka:

"Nazywam się Kacperek Serafin. Urodziłem się 18 sierpnia 2013r. o godzinie 00:00 w Nowej Dębie i dostałem 10 punktów w skali Agpar. Pochodzę z Majdanu Królewskiego, małej miejscowości w województwie podkarpackim. Rodzice bardzo na mnie czekali, bo jestem ich pierwszym dzieckiem.

Niestety los nie okazał się dla nas łaskawy, ponieważ urodziłem się z wadą lewej nóżki wstępnie zdiagnozowaną jako bardzo rozległy naczyniak limfatyczno - krwionośny.

Po miesiącu mojego życia okazało się, że wcześniejsza diagnoza była błędna. Właściwa diagnoza była szokiem szczególnie dla moich rodziców, bo ja póki co nic nie pamiętam. Lekarze powiedzieli im, że urodziłem się z bardzo rzadkim i wyjątkowo złośliwym nowotworem tkanek miękkich i kości zwanym "infantile congenital fibrosarcoma". Żeby ratować moje życie moi rodzice musieli podjąć najtrudniejszą decyzję w ich życiu - musieli wyrazić zgodę na amputację mojej lewej nóżki. Chirurgom udało się uratować jedynie udo, resztę nóżki niestety straciłem."

Wiecej informacji o Kacperku znajdziecie państwo na stronie:

http://www.kacperserafin.pl/homepage-2

Możemy pomóc poprzez zbieranie zakrętek i przynoszenie ich do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie.

Zakrętki zbierane są także w szkole filialnej w Zapoledniku, Przedszkolu w Grębowie, Szkole Podstawowej w Krawcach oraz w Zespole Szkół w Stalach.

Proszę o wsparcie naszej akcji.

Bożena Galiniak, nauczycielka ZSO w Grębowie.

 

Konkurs historyczny

Email Drukuj PDF

REGULAMIN

XX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

im. majora Marka Gajewskiego

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”.

Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych z klas IV–VI, uczniów gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, szczególnie zainteresowanych historią wojskowości. W roku szkolnym 2014/2015 tematyka Konkursu obejmuje historię Polski i historię powszechną dziejów oręża polskiego w latach 972 – 1514 z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki (pieczęcie, odznaki i znaki honorowe) formacji wojskowych oraz sylwetek dowódców.

I etap – szkolny – odbędzie się 5 listopada 2014, czas trwania: 90 min., godzina rozpoczęcia 13.00, organizowany i przeprowadzany jest przez szkolną komisję konkursową, powołaną przez dyrektora szkoły.

Szkolna komisja oceni prace uczniów i na podstawie osiągniętych wyników kwalifikuje do II etapu – rejonowego nie więcej niż pięciu z największą liczbą zdobytych punktów z pośród tych, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

Zapraszamy. Zgłoszenia u pani I.Pędziwiatr lub do biblioteki szkolnej do dnia 31 października 2014

 

Wyjazd ekologiczno - edukacyjny klasy VI a

Email Drukuj PDF

W dniu 16 października 2014 r. klasa VI a gościła na warsztatach edukacyjnych w Regionalnym Centrum Promocji obszaru Natura 2000 - "Tarnobrzeska Dolina Wisły". Głównym celem działalności Centrum jest ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej. W ramach obszaru Natura 2000 "Tarnobrzeska Dolina Wisły" chronionych jest 7 siedlisk przyrodniczych. Obszar ten stanowi naturalny korytarz ekologiczny odgrywający ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej w przyrodniczym systemie ekologicznym.

Podczas zajęć uczniowie poznali różne gatunki zwierząt i roślin występujących na tym obszarze. Mogli również posłuchać głosów ptaków tu żyjących, oglądać różne ryby, które pływały w pięknym akwarium. Dużym zainteresowaniem cieszyły się filmy przyrodnicze. Spacer po parku znajdującym się przy Zamku Dzikowskim przyczynił się do poznania różnych gatunków drzew i krzewów. W czasie spaceru pod nogami szeleściły różnobarwne liście. Lornetki, lupy służyły do lepszego poznania okolicy.

Każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa w warsztatach przyrodniczych.

 

Pomoc dla Frania - dziękujemy !!!

Email Drukuj PDF

Przez ostatni miesiąc wielu uczniów naszej szkoły zaangażowało się w akcję charytatywną, której celem była pomoc dla malutkiego Frania z Gorzyc. Dziewięciomiesięczny Franio od urodzenia walczy z nowotworem. Przeszedł już ciężkie operacje, obecnie poddawany jest chemioterapii w Centrum Zdrowia Dziecka, najprawdopodobniej czeka go dalsze leczenie za granicą. Mimo bardzo trudnych doświadczeń jest dzieckiem bardzo radosnym i zawsze uśmiechniętym.

Postanowiliśmy włączyć się w pomoc dla Frania i jego rodziców, i tym samym dać mu szansę na dalsze leczenie za granicą, które niestety nie jest refundowane. Przeprowadziliśmy zbiórkę pieniężną, w którą zaangażowali się uczniowie całej szkoły. W sumie zebraliśmy 1000 złotych, które przekazaliśmy rodzicom Frania.

W imieniu rodziców Frania BARDZO DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w akcję. Wszystkim wrzucającym do puszki, chodzącym z puszką, liczącym i zamieniającym pieniądze, lajkującym i udostępniającym na FB. Dziękujemy za okazane serce, za dobroć, za solidarność z cierpiącym dzieckiem.

Przez ostatnie lata w naszej szkole odbyło się już wiele akcji tego typu, w zeszłym roku, na przykład, pomagaliśmy choremu na białaczkę limfoblastyczną Bartkowi z Wydrzy, regularnie wspieramy Dom Dziecka w Stalowej Woli, w ramach akcji Mam Haka na Raka pomagaliśmy Oddziałowi Onkologicznemu w Tarnobrzegu.

Aby zebrać w jednym miejscu wszystkie nasze działania oraz wszystkich, którzy w nich uczestniczyli i uczestniczą, stworzyliśmy fanpage na Facebooku - ZSO Grębów POMAGA. Zapraszamy do lajknięcia i śledzenia na bieżąco naszych działań.

 
Więcej artykułów…
Strona 1 z 73