Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie

im. prof. Stanisława Bąka

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konkurs plastyczno - fotograficzny "Klucze do czystej Puszczy Sandomierskiej"

Email Drukuj PDF

Koło Łowieckie "Leśnik" w Tarnobrzegu organizuje konkurs plastyczno - fotograficzny w ramach projektu "Klucze do czystej Puszczy Sandomierskiej". Konkurs obejmuje 2 kategorie wiekowe: szkoła podstawowa i gimnazjum oraz liceum.

Na konkurs należy przygotować:

- pakiet zdjęć (min. 3 a max 10 zdjęć) wykonanych aparatem cyfrowym lub analogowym, dokumentujących (ukazujących) zasoby naturalne fauny i flory obszaru okolic Grębowa. Zdjęcia można przekładać w oryginale lub zeskanowane i umieszczone na cyfrowych nośnikach (płytach CD).

- pracę plastyczną, wykonaną za pomocą farb, kredek, pasteli, węgla, etc., przygotowaną na papierze ekologicznym, o tematyce pro - ekologicznej z zamieszczonym hasłem zachęcającym do szacunku przyrody i np. nie zaśmiecania środowiska naturalnego.

Prace na konkurs należy składać u p. Sabiny Gortych lub bibliotece szkolnej. Każda praca powinna zawierać metryczkę (imię i nazwisko autora,wiek, tytuł pracy). Opis pracy plastycznej dokonywany jest z tyłu pracy, zaś fotograficznej - markerem na okładce płyty CD.

Termin złożenia prac upływa 10 listopada 2016 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi pod koniec grudnia na uroczystej gali związanej z zakończeniem projektu. Przewidziano atrakcyjne nagrody.

 

Lasy Janowskie -wyjazd szkoleniowy

Email Drukuj PDF

W ramach realizacji projektu "Klucze do czystej Puszczy Sandomierskiej" grupa 15 uczniów naszej szkoły w składzie : Julia Babraj, Agnieszka Janeczko, Patrycja Rędzia, Izabela Herdzik, Judyta Ciba, Karolina Janeczko, Zuzanna Nowak, Julia Kułaczkowska, Dominika Olcha, Weronika Fajt, Izabela Drozd, Wiktoria Koryga, Adam Barnaś, Paweł Flis, Konrad Sudoł, wzięła udział w dwudniowym szkoleniu z wolontariatu. Miejscem szkolenia był Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lasach Janowskich.

Program szkolenia uwzględniał ogólny zakres tematyczny dotyczący pracy wolontariatu oraz szczegółowy odnoszący się do specyfikacji pracy Kół Miłośników Przyrody działających w szkołach na terenie Gminy Grębów. Podczas szkolenia omówiono zakres prac i obowiązków wolontariuszy, działających jako "Zielony Wolontariat".

Szkolenie prowadził p. Robert Bąk, obok niego udział wzięli myśliwi z Koła Łowieckiego "Leśnik" p. Mariola Cygan i p. Janusz Zbyrad.

Podczas wyjazdu młodzież miała okazję zapoznać się z walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi Lasów Janowskich, przechodząc trasą ścieżki edukacyjnej "Na Porytowym Wzgórzu". Ponadto zwiedziła wystawę przyrodniczą znajdująca się we wnętrzu budynku i odwiedziła ostoję konika biłgorajskiego w Szklarni. Dużą atrakcją okazał się przejazd samochodem terenowym po kompleksie Lasów Janowskich. Nie zabrakło również tradycyjnego ogniska z kiełbaskami.

Opiekunem uczniów była p. Sabina Gortych.

 

"Klucze do czystej Puszczy Sandomierskiej" - przystępujemy do projektu

Email Drukuj PDF

Koło Łowieckie "Leśnik" z Tarnobrzegu, zostało laureatem konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. W związku z tym realizuje w okresie od sierpnia do grudnia 2016 roku projekt pod nazwą "Klucze do czystej Puszczy Sandomierskiej - znaczy zrównoważony rozwój społeczny w regionie. Zakłada on oddziaływanie edukacyjno - obywatelskie na dzieci i młodzież z obszaru Gminy Grębów a także osoby dorosłe w obszarze ekologii i dbałości o stan środowiska naturalnego.

Nasza szkoła stała się partnerem tego projektu. W ramach jego działalności powstało w szkole "Koło Miłośników Przyrody" oraz sekcja wolontariatu młodzieżowego "Zielony Wolontariat".Opiekunem i koordynatorem działań w szkole zajmuje się p. Sabina Gortych nauczycielka biologii ZSO w Grębowie. Koła będą funkcjonować w oparciu o system wsparcia specjalnie przeszkolonych i przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą animatorów i wolontariuszy.

W ramach działań projektowych przeprowadzone zostaną konkursy na Eko - Fotografię i Eko - plakat oraz quiz z wiedzy przyrodniczo - ekologicznej. Uczestnicy projektu będą brali udział w prelekcjach podczas wizyt studyjnych w Roztoczańskim Parku Narodowym, Nadleśnictwie Nowa Dęba, lokalnym Zakładzie Komunalnym, zaś fachowa wiedza z zakresu znajomości środowiska naturalnego oraz działań na rzecz jego ochrony zostanie przekazana w trakcie szkoleń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lasach Janowskich.

Przeprowadzone zostaną takie akcje jak: warsztaty recyklingowe - "Ze starego coś nowego", akcja - "Stop dzikim wysypiskom śmieci", akcja - "Lisie nory"- czyli wycieczki myśliwych z dziećmi i młodzieżą po okolicy i penetracja wałów przeciwpowodziowych pod kątem kontroli ich stanu oraz akcja nasadzania drzewek - "Zielone płuca mej wsi".

Końcowy etap projektu poświęcony zostanie na kampanię informacyjną "My już wiemy i Wam o tym opowiemy", przeprowadzona przez dzieci i młodzież na rzecz społeczności lokalnej z terenu Gminy Grębów. W tym celu zorganizowane zostaną spotkania promocyjne pokazujące dorobek działań zrealizowanych w ramach projektu.

 

Stypendyści Wójta Gminy Grębów I semestr 2016/17

Email Drukuj PDF

Podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra wręczył 49 uczniom liceum stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Będą je otrzymywać przez I semestr roku szkolnego 2016/17. Ponowna rekrutacja do stypendium odbędzie się w przyszłym semestrze.

Przedstawiciele stypendystów wyrazili wdzięczność za kontynuowanie tej szlachetnej inicjatywy, która pozwala na osobisty rozwój i realizację upragnionych celów.

W I semestrze 2016/17 stypendium otrzymują:

KLASA I LO: Buława Julia, Buława Klaudia, Ciba Judyta, Cygan Magdalena, Dąbek Wioletta, Hadryś Piotr, Idec Kinga, Jarosz Gabriela, Matyka Diana, Pliszka Magdalena, Sabat Tomasz, Wasilewska Dominika, Wilk Aleksandra, Wrońska Nikola

KLASA II LO: Babraj Julia, Czernecka Izabela, Drelich Adrian, Dul Jakub, Dul Julia, Dul Łucja, Gugała Robert, Janeczko Agnieszka, Kopeć Agnieszka, Mierzwa Magdalena, Nowak Wiktoria, Rędzia Patrycja, Stadnik Gabriela,

KLASA III A LO: Kowalczyk Aneta, Kuchno Joanna, Kułaga Klaudia, Kułaga Łukasz, Saja Anna, Surma Małgorzata, Zych Sylwia

KLASA III B LO: Baran Grzegorz, Cąpała Angelika, Cygan Adrian, Dec Magdalena, Grudzień Kinga, Kierski Paweł, Nieradka Sylwia, Ożga Gabriela, Panek Dawid, Pędziwiatr Karolina, Rębisz Angelika, Skóra Natalia, Stępień Justyna, Szelest Kinga, Wilk Paulina

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Email Drukuj PDF

Tegorocznym obchodom Dnia Edukacji Narodowej przyświecało motto: "Gdybyśmy mogli przeszukać świat i zobaczyć, jak ten dzień powstaje i wyłania się z otchłani wieków, zrozumielibyśmy wtedy wartość jednego dnia podarowanego człowiekowi". Uczniowie, podkreślając, iż nauczyciele takich dni darują im o wiele więcej, podziękowali krótką ale jakże wzruszającą częścią artystyczną za trud i życzliwe serce pedagogów.

Montaż słowno - muzyczny składał się z dwóch części: poważnej - zaprezentowanej w formie koncertu życzeń i wesołej - przedstawiającej realia pracy współczesnego nauczyciela. Całość uroczystej akademii została przygotowana pod opieką p. Bożeny Galiniak, I. Pędziwiatr, B. Pławiak i L. Skóry. Aktorami byli uczniowie klasy V B SP         i I B/G. Podczas uroczystości wójt Kazimierz Skóra wręczył uczniom naszego liceum stypendia za wyniki w nauce, które będą otrzymywać w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/17. Najbardziej zasłużeni nauczyciele otrzymali nagrody od Wójta Gminy Grębów oraz Pani Dyrektor Krystyny Chmury za swoja działalność w ubiegłym roku szkolnym. Ponadto Grono Pedagogiczne i Dyrekcja Szkoły pożegnały uroczyście Panią Irenę Maciejewską - wieloletniego pracownika naszej szkoły, która w tym roku przeszła na zasłużoną emeryturę.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły składamy życzenia wytrwałości, zadowolenia z codziennej pracy i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

 

Czytajcie.

Email Drukuj PDF

 

Otrzęsiny klas I gimnazjum 2016

Email Drukuj PDF

7 października 2016 r. uczniowie klasy III c/G zaprosili swoich młodszych kolegów na tradycyjne otrzęsiny. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych "kociaki - pierwszaki" zostały poddane próbie ognia czyli otrzęsinom. Wszystkie zmagania były oceniane przez jury w składzie: Joanna Krupa czyli Ola Stępień, Marcin Tyszka - Bartek Galek oraz Dawid Woliński - Kacper Hajdo. Każda z klas pierwszych wykazała się niezwykłym hartem ducha, poczuciem humoru oraz duchem walki o wygraną. Nagrodą bowiem był przywilej jednego dnia bez sprawdzianów, kartkówek i pytania. Zmagania rozpoczęły się pokazem mody. Przedstawiciele wszystkich klas z dostępnych materiałów mieli wykonać "wzorcowy mundurek szkolny". Kolejną konkurencją była zwinność następnie picie "mleczka z wkładką", malowanie plakatu przewodniczącego klasy, ulubionego nauczyciela bądź najzabawniejszego kolegi z klasy. Sprawdzono również umiejętność śpiewania, sprawność fizyczną, szybkość jedzenia oraz pojemność płuc.

Organizacją otrzęsin zajęły się p. Joanna Skowron, Lucyna Skóra, Agnieszka Sonka.

 
Strona 1 z 104