Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie

im. prof. Stanisława Bąka

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZAWIADOMIENIE O ...

Email Drukuj PDF

Grębów, dnia 25.08.2014 r.
ZSO.26.04.2014

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w formie pakietu: WSiP + MacMillan Polska –„materiały ćwiczeniowe - edukacja wczesnoszkolna + język angielski oraz podręcznik do zajęć z języka angielskiego” w ilości 62 sztuk dla uczniów + 4 podręczniki dla nauczycieli

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie zwrócił się z zapytaniem do 3 – ch oferentów, wpłynęła jedna oferta.
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.), Zamawiający - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie  informuje, że w prowadzonym  postępowaniu została wybrana do realizacji zamówienia publicznego oferta złożona przez:

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne  Spółka zo.o.

Al. Jerozolimskie 96,

00-807 Warszawa

na kwotę 4702,50 zł brutto ( cztery tysiące siedemset dwa zł pięćdziesiąt gr.)

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wymieniony Wykonawca złożył ofertę według ustalonych kryteriów wyboru oferty – najkorzystniejsza cena 100%, oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferta nie podlega odrzuceniu, oferent nie podlega wykluczeniu.

 

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie

Krystyna Chmura

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup podręczników do języka angielskiego dla kl I SP

Email Drukuj PDF

Pobierz plik zapytania

 

Zakup i dostawa art do stołówki

Email Drukuj PDF

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie zaprasza do składania ofert na zadanie:

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRĘBOWIE I FILIALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAMNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Formularz zapytania ofertowego można przekazać:

a) w formie elektronicznej na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) faksem na nr (15)811-28-16

c) formie pisemnej osobiście lub listownie na adres szkoły. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie następująco opisanej: nadawca, adresat, nazwa zadania

W TERMINIE DO 20 SIERPNIA 2014

Pobierz PLIK

 

Zapytanie ofertowe - dowóz uczniów 2014/2015

Email Drukuj PDF

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie zaprasza do składania ofert na zadanie: DOWÓZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRĘBOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 na terenie gminy Grębów, woj. Podkarpackie

Formularz zapytania ofertowego można przekazać:

a) w formie elektronicznej na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) faksem na nr (15)811-28-16

c) formie pisemnej osobiście lub listownie na adres szkoły. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie następująco opisanej: nadawca, adresat, nazwa zadania

W TERMINIE DO 20 SIERPNIA 2014

 

Pobierz

 

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Email Drukuj PDF

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓŁNOKSZTAŁCĄCYCH W GRĘBOWIE I FILIALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAMNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie

Zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonego formularza w celu oszacowania wartości zamówienia, w przypadku wątpliwości proszę o kontakt: Krystyna Chmura tel. (15)811-32-12

Formularz prosimy przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem na numer: (15) 811-28-16 albo dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 13-08-2014r. tj. środa

Pobierz formularz

 

Stypendium dla maturzystów

Email Drukuj PDF

5000 na stypendium edukacyjne

dla maturzystów mieszkających na terenie powiatu sandomierskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego

więcej informacji w tym dokumencie - POBIERZ

 
Więcej artykułów…
Strona 1 z 70