Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie

im. prof. Stanisława Bąka

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wybór najkorzystniejszej oferty - podręczniki

Email Drukuj PDF

 

Grębów, dnia 24.08.2015 r.
ZSO.26.06.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DO KLASY :

-Szkoła Podstawowa klasa  I ,II i IV

- Gimnazjum klasa I

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie zwrócił się z zapytaniem do trzech oferentów, wpłynęło sześć ofert.
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.), Zamawiający - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie  informuje, że w prowadzonym  postępowaniu zostały wybrane do realizacji zamówienia publicznego oferty złożone przez:
1/ WSIP - zał. Nr 1

2/ Super Siudemka - zał. Nr 2

3/ Operon - zał. Nr 3

4/ Edu Książka – zał. Nr 4

5/ Jes Sp.z.o.o. - zał. Nr 5

6/ Nowa Era - zał. Nr 6

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wymienieni Wykonawcy złożyli oferty według ustalonych kryteriów wyboru oferty – najkorzystniejsza cena 100%, oferty spełniają wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferty nie podlegają odrzuceniu, oferenci nie podlegają wykluczeniu.

 

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie

Krystyna Chmura

 

Nauczyciel z certyfikatem CISCO CCNA R&S

Email Drukuj PDF

Nauczyciele także się uczą. I to z sukcesami! Pedagog z naszej szkoły, nauczyciel informatyki pan Radosław Delimata zdobył prestiżowy, uznawany na całym świecie dokument poświadczający jego umiejętności w zakresie budowy i obsługi sieci komputerowych. 30 lipca 2015 roku zdał egzamin i otrzymał międzynarodowy certyfikat CISCO CCNA Routing and Switching. Nowo nabytą wiedzą będzie dzielił się oczywiście z uczniami naszej szkoły podczas zajęć. W naszej szkole działa Lokalna Akademia Cisco, w której każdy uczeń może również zdobyć dodatkową wiedzę informatyczną przydatną w dalszej karierze.

Zapraszam na podstronę zsogrebow.pl/netacad


 

Zawiadomienie - Dowóz uczniów - 2015

Email Drukuj PDF

 

Przetarg - Podręczniki 2015/2016

Email Drukuj PDF

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im prof. Stanisława Bąka w Grębowie zaprasza do składania ofert

w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi polegającej na :

ZAKUP I DOSTAWA  :

Podręczniki Szkolne  oraz materiały ćwiczeniowe dla klas :

-Szkoła Podstawowa klasa  I ,II i IV

- Gimnazjum klasa I

W GRĘBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Formularz zapytania ofertowego można przekazać:

a) w formie elektronicznej na adres email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) faksem na nr (15)811-28-16

c) formie pisemnej osobiście lub listownie na adres szkoły. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie następująco opisanej: nadawca, adresat, nazwa zadania

W TERMINIE DO 17 SIERPNIA 2015  godz. 12.00

 

Pobierz PLIK

 

Dowóz uczniów - 2015

Email Drukuj PDF
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im prof. Stanisława Bąka w Grębowie zaprasza do składania ofert

w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi polegającej na :

DOWOŻENIU I ODWOŻENIU UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W GRĘBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 na terenie gminy Grębów, woj. Podkarpackie

Formularz zapytania ofertowego można przekazać:

a) w formie elektronicznej na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) faksem na nr (15)811-28-16

c) formie pisemnej osobiście lub listownie na adres szkoły. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie następująco opisanej: nadawca, adresat, nazwa zadania

W TERMINIE DO 14 SIERPNIA 2015  godz. 13.00

Pobierz PLIK

 

Zawiadomienie - Stołówka 2015

Email Drukuj PDF

 

2015 ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Email Drukuj PDF

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie zaprasza do składania ofert na zadanie:

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRĘBOWIE I FILIALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAMNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Formularz zapytania ofertowego można przekazać:

a) w formie elektronicznej na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) faksem na nr (15)811-28-16

c) formie pisemnej osobiście lub listownie na adres szkoły. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie następująco opisanej: nadawca, adresat, nazwa zadania

W TERMINIE DO 03 SIERPNIA 2015

Pobierz PLIK

 
Więcej artykułów…
Strona 1 z 86