Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie

im. prof. Stanisława Bąka

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZBIÓRKA BATERII !!!

Email Drukuj PDF

Zachęcamy wszystkich uczniów i pracowników szkoły do udziału w zbiórce zużytych baterii.

Baterie są niebezpiecznym odpadem zawierającym metale ciężkie tj. ołów, kadm, rtęć i inne, które są szkodliwe dla środowiska i toksyczne dla organizmu człowieka.

Baterie można wrzucać do oznakowanego pojemnika stojącego wewnątrz budynku szkoły w dniach 22 - 26 września 2014 roku.

PAMIĘTAJ !!!

Zbierając baterie, dbasz o środowisko, w którym żyjesz. Nie tracisz, a możesz jedynie zyskać. Pomyśl o tym.


 

Ród Dolańskich "wiecznie żywy"

Email Drukuj PDF

Ukończenie remontu Kaplicy Dolańskich na cmentarzu parafialnym w Grębowie stanowiło dobry moment, aby przybliżyć historię rodziny, która na trwałe wpisała się w dzieje Grębowa. Młodzież gimnazjalna zorganizowała dla swoich rówieśników prezentację o rodzie Dolańskich. Odbyło się to w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Grębowie. Postać Seweryna Dolańskiego odegrał Marcin Dul a Teresy Dolańskiej Judyta Ciba. Przyjaciół Dolańskich Jadwigę i Kazimierza Dobrosławskich zagrali Nikola Wrońska i Adrian Surma. Rolę lokaja zagrał Michał Bednarczyk. Role sanitariuszek odegrały Julia Buława, Klaudia Buława, Weronika Rębisz, Wioletta Dąbek. Sanitariuszkom pozwolili się opatrywać Mateusz Zimoląg i Mateusz Surma. Piękną rolę profesora Jana Jerzego Wronieckiego - współtwórcę wyposażenia prezbiterium grębowskiej świątyni przedstawił Dominik Śliwak. Sowietów zagrali Jacek Wilk i Szymon Gancarz. Młodzi aktorzy odegrali swoje role perfekcyjnie. Ksiądz Adam Kamiński opiekun młodzieży przygotowującej przedstawienie, oparł swoje teatralne przedsięwzięcie o sztukę Bogdana Stangrodzkiego ze Stalowej Woli: „Koronkowa rękawiczka” na temat rodziny Dolańskich. Oprócz sztuki teatralnej na terenie szkoły ma być przeprowadzony konkurs wiedzy o Dolańskich oraz wystawa prac plastycznych o ziemiaństwie II Rzeczypospolitej. Czuwają nad tym pani Izabela Pędziwiatr - nauczyciel historii oraz pan Jerzy Babraj - nauczyciel plastyki.

 

Relacja z Narodowego Czytania

Email Drukuj PDF

 

5 września na małej sali gimnastycznej odbyło się Narodowe Czytanie – akcja propagowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wzięli w nim udział uczniowie klas III gimnazjum, przedstawiciele klas II, klasa VI SP, Dyrekcja naszej szkoły oraz zaproszeni goście – Wójt Gminy Grębów – p. Kazimierz Skóra, sekretarz gminy – p. Lidia Jurek oraz przedstawiciel biblioteki działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Grębowie – p. Halina Skawińska.

Spotkanie prowadziły panie: Beata Grzywacz i Izabela Pędziwiatr, które wystąpiły w strojach XVII – wiecznych szlachcianek, nawiązując w ten sposób do czasu wydarzeń „Trylogii” H. Sienkiewicza.

Uroczystość rozpoczęła się od przeczytania listu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Następnie głos zabrała p. dyrektor Krystyna Chmura.

Kolejnym, najważniejszym, punktem programu było czytanie fragmentów „Trylogii” przez: p. dyr. Krystynę Hadryś, p. sekretarz Lidię Jurek, p. Halinę Skawińską oraz uczniów klasy II „b” – Buławę Julię, Buławę Klaudię, Cibę Judytę i Wrońską Nikolę – członkinie Klubu Przyjaciół Książki.

Fragmenty utworów przeplatane były piosenkami, które tematycznie do nich nawiązywały.

Uroczystości towarzyszyła gazetka ścienna dotycząca polskiego noblisty oraz wystawa jego książek przygotowana przez p. Lucynę Skóra.

Niespodzianka był występ wokalny p. sekretarz, która piosenką „Przez ile dróg…” podsumowała niejako różne drogi życiowe bohaterów Sienkiewiczowskiego cyklu.

 

Narodowe Czytanie

Email Drukuj PDF

 

5 września  o godz. 11.30 w naszej szkole rozpocznie się

Narodowe Czytanie

"Trylogii" Henryka Sienkiewicza

W ten sposób chcemy włączyć się do akcji zainicjowanej przez

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.

"Narodowe Czytanie stanowi wspaniałą okazję, by raz jeszcze przeżyć zapierające dech w piersiach przygody Sienkiewiczowskich bohaterów. Wspólna lektura to również doskonały moment, by odczytać ten tekst na nowo, by zadać mu współczesne pytania, zastanowić się nad tym, co mówi nam dziś o Polsce i Polakach"

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Organizatorzy akcji: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie, Urząd Gminy Grębów oraz Gminne Centrum Kultury w Grębowie.

Każdy, kto przyniesie ze sobą prywatny egzemplarz dowolnego utworu H. Sienkiewicza otrzyma pamiątkową pieczątkę!

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Spotkanie z ciekawymi ludźmi - Jacek Czech

Email Drukuj PDF

W dniu dzisiejszym w murach naszej  szkoły  gościliśmy p. Jacka Czecha - wybitnego  sportowca, paraolimpijczyka , wielokrotnego  medalistę Mistrzostw Europy i Świata a przede  wszystkim wspaniałego człowieka, który  uśmiechem i energią  mógłby zarazić niejednego z nas.

Pan Jacek swoją opowieść rozpoczął od  informacji o  feralnym skoku, który diametralnie zmienił jego życie a następnie z uśmiechem opowiadał o swojej pasji, jaką jest pływanie. Trzeba przyznać, że jego „dorobek” sportowy jest wprost imponujący –najlepszy zawodnik na Mistrzostwach Polski, Mistrz Polski Studentów, Wicemistrz Europy, Wicemistrz Świata, paraolimpijczyk.

Następnie p. Jacek opowiedział o swoich treningach, o tym, że sukces nie przychodzi łatwo, że okupiony jest bardzo ciężką, wielogodzinną pracą każdego dnia, tygodnia, miesiąca.

Mówił również o ogromnej roli, jaką w jego życiu odegrali lekarze, fizjoterapeuci, rehabilitanci, psychologowie i w ogóle nauka.

Ten wybitny sporowiec swoją postawą pokazał nam, że warto walczyć o swoje marzenia.

 

Spotkanie ze sportowcem

Email Drukuj PDF

Spotkanie z wybitnym sportowcem – Jackiem Czechem

02 września (wtorek) o godz. 8.50 na małej sali gimnastycznej w ramach projektu "Spotkanie z ciekawymi ludźmi" odbędzie się spotkanie z  p. Jackiem Czechem – znanym sportowcem z naszego regionu, paraolimpijczykiem, zdobywcą wielu medali  w  pływaniu.

Zapraszamy wszystkich licealistów wraz z nauczycielami.

Beata Grzywacz

 

ZAWIADOMIENIE O ...

Email Drukuj PDF

Grębów, dnia 25.08.2014 r.
ZSO.26.04.2014

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w formie pakietu: WSiP + MacMillan Polska –„materiały ćwiczeniowe - edukacja wczesnoszkolna + język angielski oraz podręcznik do zajęć z języka angielskiego” w ilości 62 sztuk dla uczniów + 4 podręczniki dla nauczycieli

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie zwrócił się z zapytaniem do 3 – ch oferentów, wpłynęła jedna oferta.
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.), Zamawiający - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie  informuje, że w prowadzonym  postępowaniu została wybrana do realizacji zamówienia publicznego oferta złożona przez:

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne  Spółka zo.o.

Al. Jerozolimskie 96,

00-807 Warszawa

na kwotę 4702,50 zł brutto ( cztery tysiące siedemset dwa zł pięćdziesiąt gr.)

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wymieniony Wykonawca złożył ofertę według ustalonych kryteriów wyboru oferty – najkorzystniejsza cena 100%, oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferta nie podlega odrzuceniu, oferent nie podlega wykluczeniu.

 

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie

Krystyna Chmura

 
Strona 1 z 71