Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie

im. prof. Stanisława Bąka

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Klasa I LO 2015

Email Drukuj PDF

Miło nam poinformować wszystkich, że klasa I LO została oficjalnie utworzona, a lista uczniów przyjętych do LO wisi na drzwiach szkoły!!!

Cieszymy się, że nasze liceum wybrało tak wielu uczniów. Cieszymy się, że wśród nich znajduje się bardzo duża grupa uczniów bardzo dobrych. Cieszymy się, że nowa klasa I LO będzie liczna i mocna!!!

Prosimy uczniów o zgłoszenie do 15 lipca, jakie przedmioty chcieliby rozszerzać w klasie I. Informacja ta jest niezbędna do odpowiedniej organizacji planu zajęć na przyszły rok szkolny, a wybór przedmiotów nie jest wiążący i może być zmieniony po I klasie.

Uczniowie, którzy wcześniej nie złożyli podania lub świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a chcieliby kontynuować naukę w grębowskim Liceum Ogólnokształcącym, mogą nadal składać wymagane dokumenty.

Witamy serdecznie 'pierwszaków'!!!

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2015

Email Drukuj PDF

W dniu dzisiejszym poznaliśmy wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Wszyscy nasi absolwenci zdali maturę i osiągnęli dobre i bardzo dobre wyniki!!!

Od tego roku maturzyści zdawali egzamin w nowej formule. W dalszym ciągu obowiązkowo należało przystąpić do trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. Dodatkowo, uczniowie obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

W skali kraju maturę zdało 74% uczniów, 19% będzie miało poprawkę w sierpniu, a 7% nie zdało z więcej niż jednego przedmiotu, co oznacza niezdaną maturę.

Na tym tle nasze Liceum wypada rewelacyjnie dobrze - zdawalność 100%, każdy z naszych uczniów otrzymuje świadectwo maturalne.

Patrząc na średnią osiągniętą z poszczególnych przedmiotów możemy dodatkowo pochwalić się bardzo dobrymi wynikami naszych uczniów, dużo powyżej średniej krajowej.

Przedmioty obowiązkowe:

  • Język polski - średnia krajowa 66%, średnia w LO Grębów - 71,2% (+5,2%)
  • Matematyka - średnia krajowa 55%, średnia w LO Grębów - 67,8% (+12,8%)
  • Język angielski - średnia krajowa 77%, średnia w LO Grębów - 81,3% (+4,3%)
Aby zdać maturę, należy uzyskać minimum 30% wymaganych punktów. Nie było w naszym Liceum uczniów, którzy zdaliby maturę na tym poziomie. Najniższy wynik z języka polskiego to 40%, z matematyki 46%, a z języka angielskiego 58%. Świadczy to o wysokich wymaganiach stawianych wszystkim uczniom naszego Liceum, o indywidualnym podejściu do każdego z nich oraz o wysokich kwalifikacjach kadry nauczycielskiej.
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała też wyniki matur z rozbiciem na poszczególne województwa. Średnie wyniki na Podkarpaciu są zbliżone do średniej krajowej, różnica wynosi maksymalnie 1% na plus lub minus. Jedynie język angielski na poziomie rozszerzonym na Podkarpaciu wypadł gorzej - 60% przy średniej krajowej 63%. W Grębowie jest akurat odwrotnie, nasza średnia to 67,3%, co zawdzięczamy między innymi zwiększonej liczbie godzin przeznaczonych na naukę tego języka.
.
.
Oto szczegółowe wyniki tegorocznych maturzystów - klasa liczyła 19 osób:

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE - POZIOM PODSTAWOWY

Język polski

średni wynik w LO Grębów - 71,2% (średnia krajowa 66%), uczniowie z wynikiem powyżej średniej krajowej - 16 osób

najlepsze wyniki - 89% - Jakub Drozd, 87% - Krzysztof Zając, 81% - Antonina Pelc, 77% - Aleksandra Burdzy, Kamil Nowak i Damian Saja, 74% - Sabina Myszka, 73% - Magdalena Buława, Sylwia Dąbek i Katarzyna Rutyna

 

Matematyka

średni wynik w LO Grębów - 67,8% (średnia krajowa 55%), uczniowie z wynikiem powyżej średniej krajowej - 15 osób

najlepsze wyniki - 98% - Dawid Dul, 90% - Konrad Bąk, Magdalena Buława, Sabina Myszka, 78% - Krzysztof Zając, 76% - Antonina Pelc, 72% - Paula Grębowiec


Język angielski

średni wynik w LO Grębów - 81,3% (średnia krajowa 77%), uczniowie z wynikiem powyżej średniej krajowej - 13 osób

najlepsze wyniki - 100% - Jakub Drozd, 96% - Aleksandra Burdzy, 94% - Magdalena Buława i Kamil Nowak, 92% - Kamila Kruk i Antonina Pelc, 88% - Damian Nowak i Krzysztof Zając, 86% - Sylwia Dąbek, 82% - Konrad Bąk, Paulina Rutyna i Damian Saja

 


PRZEDMIOTY DODATKOWE - poziom rozszerzony


Język polski (zdawały 3 osoby) - średni wynik w LO Grębów - 25% (średnia krajowa 61%)

najlepszy wynik - 68% - Jakub Drozd

 

Matematyka (zdawało 7 osób) - średni wynik w LO Grębów - 39,4% (średnia krajowa 41%)

najlepszy wynik - 78% - Dawid Dul

 

Język angielski (zdawało 11 osób) - średni wynik w LO Grębów - 67,3% (średnia krajowa 63%)

najlepsze wyniki - 90% - Jakub Drozd, 86% - Antonina Pelc, 82% - Damian Saja, 72% - Kamil Nowak, 68% - Magdalena Buława

 

Fizyka (zdawały 4 osoby) - średni wynik w LO Grębów - 43% (średnia krajowa 44%)

najlepszy wynik - 67% - Dawid Dul

 

Chemia (zdawały 2 osoby) - średni wynik w LO Grębów - 28,3% (średnia krajowa 52%)

najlepszy wynik - 50% - Magdalena Buława

 

Biologia (zdawała 1 osoba) - średni wynik w LO Grębów - 17% (średnia krajowa 43%)

najlepszy wynik - 17% - Kamila Kruk

 

WOS (zdawała 1 osoba) - średni wynik w LO Grębów - 37% (średnia krajowa 26%)

najlepszy wynik - 37% - Kamil Surma

 

Geografia (zdawało 8 osób) - średni wynik w LO Grębów - 40,8% (średnia krajowa 41%)

najlepsze wyniki - 58% - Damian Saja, 57% - Antonina Pelc, 45% - Konrad Bąk i Damian Nowak

 

Gratulujemy maturzystom uzyskania świadectwa dojrzałości!!!

Życzymy Wam udanych wakacji i wielu sukcesów na studiach!!!

 

MAMY WAKACJE !

Email Drukuj PDF

Nareszcie nastał upragniony, długo oczekiwany w większości solidnie zapracowany okres wypoczynku. Na czas wakacji życzymy uczniom, ich rodzicom oraz wszystkim nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie, słonecznego, bezpiecznego, miłego i zasłużonego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Email Drukuj PDF

W dniu 26 czerwca 2015 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015. Pani dyrektor Krystyna Chmura wręczyła dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie 120 uczniom naszej szkoły. Ponadto wręczyła nagrody i dyplomy za inne osiągnięcia. W imieniu Grona Pedagogicznego i swoim życzyła wszystkim uczniom bezpiecznych, udanych i słonecznych wakacji.

 

Konkurs Wiedzy ekologicznej - "Jestem Ekobohaterem - segreguję śmieci"

Email Drukuj PDF

26 marca 2015 r. pięciu uczniów gimnazjum tj.: Tomasz Sabat z kl. II a, Agnieszka Janeczko, Julia Babraj, Bartosz Termena i Kacper Ulawski z kl. III c wzięło udział w I etapie konkursu ekologicznego. Do etapu II zakwalifikowały się dwie uczennice: Julia Babraj i Agnieszka Janeczko. Drugi etap konkursu odbył się w Stalowej Woli w auli Politechniki Rzeszowskiej, brali w nim udział uczniowie z dwóch powiatów: tarnobrzeskiego i stalowowolskiego oraz miast Stalowa Wola i Tarnobrzeg. Konkurencja była bardzo duża, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. W wyniku ostrej rywalizacji nasza uczennica Agnieszka Janeczko z kl. III c zajęła III miejsce, za co otrzymała dyplom z nagrodą rzeczowa: tablet multimedialny. Celem konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej, kształtowanie prośrodowiskowych postaw, poszerzenie wiedzy z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami.

 

Czym grozi nieczytanie?

Email Drukuj PDF

Czy zastanawialiście się kiedyś czym grozi nieczytanie? Zerknijcie pod ten link i już znacie odpowiedź.

W sam raz na wakacje. Uśmiech

LINK

 

POŻEGNANIE KLAS III GIMNAZJUM 2015

Email Drukuj PDF

W dniu 25 czerwca 2015 r. uczniowie klas drugich żegnali absolwentów gimnazjum. Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej wprowadzeniem sztandaru szkoły. Następnie głos zabrała pani dyrektor Krystyna Chmura gratulując uczniom i nauczycielom osiągniętych wyników, nagradzając najlepszych. Po części oficjalnej uczniowie klas II przedstawili część artystyczną, wręczając pamiątkowe upominki "podkowy szczęścia" oraz przyznali "Oskary" dla "szczególnie" wyróżniających się kolegów. Na zakończenie uroczystości absolwenci podziękowali Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu za trud wychowania i nauczania. Uroczystość przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze. Nad oprawa uroczystości czuwali opiekunowie pani: Halina czerniec, Elżbieta Idec, Teresa Maciąg i Alicja Sokół.

 
Więcej artykułów…
Strona 1 z 85