Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie

im. prof. Stanisława Bąka

 
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności Ewaluacja zewnętrzna Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Ewaluacja zewnętrzna Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Email Drukuj PDF

W dniach 6 - 19 czerwca 2012 w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum miała miejsce ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, mająca na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu pracy naszej szkoły.

Po podsumowaniu wszystkich wyników osiągnęliśmy wynik na poziomie B, czyli wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę. Uśmiech

 

Ewaluacja polegała na zebraniu i przeanalizowaniu informacji:

 

 • o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
 • o procesach zachodzących w szkole
 • o funkcjonowaniu szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów
 • o zarządzaniu szkołą

W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano ankiety w wersji elektronicznej i papierowej, wywiady indywidualne i grupowe, obserwację lekcji oraz szkoły i analizę dokumentacji.

Po przeprowadzeniu analizy zebranych i zaobserwowanych danych nasza szkoła znalazła się w grupie szkół spełniających w wysokim stopniu wymagania określone przez Ministra Edukacji Narodowej.

A oto wnioski z ewaluacji:

 • wszyscy nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołową, wspólnie planują i realizują działania edukacyjne i wychowawcze
 • współpraca nauczycieli znajduje przełożenie za wzrost efektywności i jakości pracy szkoły - w ciągu ostatnich czterech lat wyraźnie wzrosły wyniki egzaminów zewnętrznych
 • dyrektor szkoły nadzoruje działania mające na celu ewaluację wewnętrzną pracy szkoły, diagnozowanie, analizę i rozwiązywanie problemów dydaktycznych oraz wychowawczych, co zwiększa szanse na wprowadzanie zmian korzystnych dla rozwoju szkoły
 • stała modernizacja bazy lokalowej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne znacząco wpływa na efekty nauki oraz na pozytywne postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym
 • dyrektor podejmuje wiele inicjatyw (m. in. udział w projektach edukacyjnych) oraz aktywnie współpracuje z samorządem lokalnym i innymi podmiotami, co sprzyja wypracowywaniu pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku jako placówki nowoczesnej

Pełny raport z ewaluacji szkoły można znaleźć na stronie http://www.npseo.pl/action/raports